Programul bibliotecii

Marţi, orele 14.30 - 16.30

 Joi, orele 10.00 - 14.00

 

Contact 
Eva Peter - bibliotecar 
Str. Gh. Băiulescu 2
RO - 500107 Braşov

Tel:  +40 268 511 604
Fax: +40 268 475 848

E-mail: office(at)forumkronstadt.ro

Web: www.forumkronstadt.ro 

 

Cautati o carte? Aici puteti cauta cartile online.1.    Biblioteca F.D.G.Bv. funcţionează în principiu ca o bibliotecă cu acces public, specializată pe fond de carte în limba germană.

2.    Beneficiari ai serviciilor oferite de bibliotecă sunt membrii F.D.G.Bv. cât şi copii şi adolescenţii de până la 18 ani ai căror părinţi sunt membrii F.D.G.Bv. Persoanele care doresc să împrumute cărţi şi au depus cererea de aderenţă la F.D.G.Bv., vor primi pentru perioada de până la soluţionarea cererii, un permis provizoriu de acces la bibliotecă.

3.    Este permis împrumutul concomitent a cel mult trei titluri de carte.

4.    Împrumutul este gratuit.

5.    Durata împrumutului este de trei săptămâni şi poate fi prelungit la cerere cu încă o săptămână.

6.    Bibliotecarul va comunica conducerii executive a F.D.G.Bv. numele persoanelor ce nu respectă termenele specificate la punctul 5 al prezentului regulament. Conducerea executivă a F.D.G.Bv. va iniţia o procedură de somare (per telefon, e-mail şi/sau poştă). Cheltuielile aferente acesteia cad în sarcina utilizatorului restanţier.

7.    Pentru întârzieri în returanarea cărţilor împrumutate se percepe o penalizare în avoarea fondului bănesc al F.D.G.Bv. (1 leu / zi de întârziere pentru adulţi, respectiv 0,50 lei / zi de întârziere pentru copii şi adlescenţi sub 18 ani). Cine nu respectă această reglementare pierde dreptul de utilizare a bibliotecii F.D.G.Bv. (Zilele de întârziere în returnarea materialului împrumutat se numără începând cu prima zi după trecerea termenelor de împrumut specificate la punctul 5 al prezentului regulament).

8.    Pierderea sau nereturnerea unei cărţi împrumutate se sacţionează cu o penalizare cuprinsă între 10 şi 50 lei, care va fi contabilizată ca donaţie în favoarea F.D.G.Bv. Cuantumul exact al penalizării va fi stabilit de către bibliotecar şi conducerea executivă a F.D.G.Bv. în funcţie de valoarea cărţii pierdute / nereturnate.

9.    Bibliotecarul ţine evidenţa utilizatorilor. Persoanele care urmează să împrumute pentru prima oară cărţi de la biblioteca F.D.G.Bv. trebuie să semneze o declaraţie prin care confirmă faptul că şi-au însuşit prevederile prezentului regulament şi trebuie să predea  bibliotecarului o copie a buletinului de identitate. Elevii şi studenţii urmează să predea o copie a legitimaţiei de elev, respectiv student şi, după caz, şi copia după buletin.

10.    Albumele rare, enciclopediile şi cărţile cu valare ridicată nu vor fi împrumutate. Ele pot fi consultate în sala de lectură a F.D.G.Bv.

11.    Referitor la materialele ce intră în fondul bibliotecii F.D.G.Bv. vor fi respectate următoarele criterii de prioritate:
a)    literatură germană din Transilvania, respectiv din România;
b)    scrieri referitoare la minoritatea germană din România;
c)    literatură clasică germană (clasic în sensul valorii literare);
d)    cărţi pentru copii şi tineret, de valoare afirmată;
e)    traduceri în limba germană a scrierilor valoarose  din literatura română şi universală;
f)    bestsellere şi romane poliţiste “clasice”.

12.    Tipul de scriere utilizat la tipărirea cărţii (de ex. scriere gotică) nu poate fi un criteriu de includere, respectiv de neincludere în fondul bibliotecii F.D.G.Bv.

13.    Titlurile cărţilor pe care biblioteca F.D.G.Bv. le primeşte sub formă de donaţie sau pe alte căi, şi care nu îndeplinesc criteriile specificate la punctul 11 al prezentului regulament, cât şi cărţile deja existente în fondul bibliotecii, dar care nu îndeplinesc aceste criterii şi urmează a fi excluse din acest fond, vor fi comunicate conducerii şi executivului F.D.G.Bv. sub formă tabelară.

14.    Programul de funcţionare al bibliotecii F.D.G.Bv. va fi stabilit de către conducerea executivă a F.D.G.Bv. şi aprobat de Consiliul de conducere al F.D.G.Bv.

15.    Bibliotecarul va prezenta Consiliul de conducere al F.D.G.Bv bianual (în ianuarie şi iulie) un raport scris asupra utilizatorilor bibliotecii F.D.G.Bv, în număr total şi defalcat pe categorii (adulţi, studenţi şi elevi/copii) cât şi asupra activităţii în general a bibliotecii (intrări / ieşiri la fondul de carte, probleme legate de funcţionare bibliotecii, etc.) (Primul raport este scadent cu luna iulie 2007).

 (Regulament aprobat în Şedinţa Consiliul de conducere al F.D.G.Bv. din data de 10 decembrie 2007. Complectarea punctului 2 al regulamentului a fost aprobată în Şedinţa Consiliul de conducere al F.D.G.Bv. din data de 10 martie 2008.)