Dreptul la identitate

 

 


Conform Statutului cadru al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) - § 2, pct. a – „FDGR promovează interesele specifice ale membrilor săi, care rezultă din apartenenţa lor la minoritatea germană din România, îi protejează şi îi stimulează prin toate măsurile politice, sociale, culturale, economice şi altele, care servesc acestei minorităţi la păstrarea şi dezvoltarea identităţii ei etno-culturale, la promovarea limbii materne”. 


“Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. (Constituţia României, art. 6, alin. 1).

“Cine nu ştie de unde vine, nu ştie încotro se îndreaptă şi prin urmare nu ştie care este poziţia sa.”
(Otto von Habsburg)

 

 

 

 

 

Mai multe:

Momente din istoria saşilor din România [...]

Reprezentanţi de seamă ai saşilor transilvăneni ce au trăit şi activat în Braşov şi / sau în împrejurimile acestuia, sau care îşi au rădăcinile în acest oraş  [...]

Aici sunt prezentate toate activităţile care sunt organizate in cadrul F.D.G.Bv. Pe această cale invităm toţi vorbitorii de limba germană din judeţul Braşov să ia parte la activităţile forumului.

 

 

  • Fanfara "Ţara Bârsei"

 

Prin marele exod al saşilor transilvăneni între anii 1990-1991 s-au autodesfiinţat toate fanfarele saşilor din localităţile Ţării Bârsei. Cu muzicienii rămaşi s-a constituit în 1991 Fanfara “Ţării Bârsei”. La început au fost 45 de membrii. În prezent fanfara numără 28 de membrii activi...

Aici citiţi mai mult...

 

 

 

 

  • Organizaţia de tineret a F.D.G.Bv.

 

Biroul nostru se află în sediul F.D.G.Bv., prima uşă pe dreapta, imediat după intrare. Aici ne întâlnim în mod regulat, discutăm, facem planuri, căci fiecare membru poate să-şi expună gândurile, să facă propuneri. Dacă o astfel de idee se dovedeşte a fi valoroasă...

Aici mai citiţi mai mult...

 

 

 

  • Cercul de lucru manual

 

Întâlnirile nu sunt ore de lucru manual în concepţia clasică. Când sunt împreună, doamnele fac schimb de idei, modele, material, discută, povestesc, fac planuri comune. Zilele de naştere sunt sărbătorite împreună...

 

Citiţi aici mai mult...

 

 

  • Ultimii supravieţuitori ai deportării în fosta URSS

Sunt tot mai bătrâni şi listele cu numele lor sunt tot mai sumare [...] Cei mai “tineri” dintre ei împlinesc şi ei în curţnd 80 de ani. Pentru cele mai multe localităţi din ţara Bârsei, cea a Făgăraşului sau a Rupiei, evidenţele ce sunt ţinute de doamna Adele Teutsch...

 

Citiţi aici mai mult...