16 ianuarie 1945 – Notă întocmită pentru intervalul 10 – 13 ianuarie ’45

16 ianuarie 1945 – Notă întocmită pentru intervalul 10 – 13 ianuarie ’45 privind reţinerea minoritarilor germani pentru deportarea în U.R.S.S. în Bucureşti, Braşov, Craiova şi Sibiu. 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 3960, ff.80-85 )

Click pentru detalii
Click pentru detalii
Click pentru detalii
Click pentru detalii
Click pentru detalii
Click pentru detalii