26 octombrie 1946 – Adresă a Direcţiunii Siguranţei şi Ordinii Publice din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei

26 octombrie 1946 – Adresă a Direcţiunii Siguranţei şi Ordinii Publice din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei către Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă din cadrul Direcţiunii Generale a Poliţiei.
Documentul este semnat de generalul Nicolae Stoicescu, directorul Direcţiunii Siguranţei şi Ordinii Publice şi de maior M.C. Duţă, şeful Serviciului Siguranţei şi Ordinii Publice şi se referă la faptul că mulţi etnici germani îşi schimbă numele sau religia pentru a scăpa de persecuţiile pe criterii etnice.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 95)

Click pentru detalii

8 noiembrie 1946 – Adresă a Direcţiunii Siguranţei şi Ordinii Publice din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei

8 noiembrie 1946 – Adresă a Direcţiunii Siguranţei şi Ordinii Publice din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei către Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă din cadrul Direcţiunii Generale a Poliţiei.
Documentul este semnat de generalul Nicolae Stoicescu directorul Direcţiunii Siguranţei şi Ordinii Publice şi de maior M.C. Duţă, şeful Serviciului Siguranţei şi Ordinii Publice şi se referă la faptul că mulţi etnici germani şi-au schimbat naţionalitatea în baza legii nr. 86/1945 pentru a scăpa de persecuţiile pe criterii etnice.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, ff. 114-114v)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

După deportare, supraveghere continuă! 5 noiembrie 1946. Postul de Jarndarmi din Codlea aplica ordinul primit de a raporta periodic informații cu privire la cele opt persoane de etnie germană

După deportare, supraveghere continuă!
 5 noiembrie 1946. Postul de Jarndarmi din Codlea aplica ordinul primit de a raporta periodic informații cu privire la cele opt persoane de etnie germană care, fie au fost repatriate din URSS, fie exceptate de la deportare pe criterii de vârstă.  
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr.1849,  vol. 5,  f 243)

Click pentru detalii

3 aprilie 1951. Adresa Direcțiunii Generale a Securității Statului prin care se ordona supravegherea a 13 persoane întoarse din lagărele de muncă din URSS

3 aprilie 1951. Adresa Direcțiunii Generale a Securității Statului prin care se ordona supravegherea a 13 persoane întoarse din lagărele de muncă din URSS, pentru a stabili „activitatea lor în prezent, manifestările lor, precum și legăturile ce eventual le-ar avea cu persoane suspecte.”
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13124,  f. 53)

Click pentru detalii

Referatul Securității din 15 iulie 1949

Referatul Securității din 15 iulie 1949, întocmit pe baza informațiilor furnizate de informatorul „Bogdan” cu privire la „cazul D-nei Fabritius”, deportată în lagărele de muncă din URSS în locul soțului. 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 14955,  f. 487)

Click pentru detalii

21 iulie 1948 – Adresă a Inspectoratului Regional de Siguranţă Sibiu

21 iulie 1948 – Adresă a Inspectoratului Regional de Siguranţă Sibiu către Direcţiunea Generală a Siguranţei
Statului cu privire la starea de spirit a etnicilor germani repatriaţi din URSS.
Documentul reflectă nemulţumirile acestora datorate faptului că persecuţiile la adresa lor nu s-au încheiat o dată cu revenirea în ţară.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 468)

Click pentru detalii

16 ianuarie 1952 – Declarația istoricului Carol Göllner împotriva Episcopului Friedrich Müller

16 ianuarie 1952 – Declarația istoricului Carol Göllner împotriva Episcopului Friedrich Müller. Prin declarația sa Göllner caută să conoteze negativ inițiativele demarate de episcopul Müller pentru înființarea de Comitete de ajutorare prilejuite de deportarea enoriașilor precum și a îngrijirii spirituale a celor întorși din deportare.
(ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 236853 [Friedrich Müller], f. 199)

Click pentru detalii

[1949-1952] – Fragment de raport intern al Securității cu referire la comitetele foștilor deportați din rândul sașilor

[1949-1952] – Fragment de raport intern al Securității cu referire la comitetele foștilor deportați din rândul sașilor. Existența comitetelor foștilor deportați este percepută de organele Securității drept concurență pentru Comitetul Antifascist German, fapt ce este ilustrat de întâlniri ale acestui comitet în casa primpreotului brașovean Konrad Möckel și cooptare unor persoane din comitet în forurile de conduceere ale bisericii.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 3369, f. 157)

Click pentru detalii