31 decembrie 1944 – Ordinul nr. 32137 al Subsecretariatului de Stat al Poliţiei

31 decembrie 1944 – Ordinul nr. 32137 al Subsecretariatului de Stat al Poliţiei – Direcţia Cabinet, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, semnat de colonel magistrat Radu Ionescu. Ordinul este trimis Inspectoratelor Regionale de Poliţie Craiova, Timişoara, Alba-Iulia, Sibiu Piteşti, Bucureşti, Galaţi şi Constanţa şi face referire la o dispoziţie anterioară a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri cu privire la ridicarea etnicilor germani din România, explicând faptul că aceasta va avea trei faze principale şi că se impune o colaborare strânsă între Poliţie şi Jandarmerie. 

Documentul are şi o anexă în care sunt redate informaţii transmise până atunci doar verbal cu privire la grupele de vârstă ale bărbaţilor şi femeilor ce urmează a fi ridicaţi, bunurile pe care le pot lua cu ei, procedurile de ridicare şi modul în care se va face transportul acestora. (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11695, ff. 157-158)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

3 ianuarie 1945 – Ordinul nr. 32475 al Direcţiunii Generale a Poliţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

3 ianuarie 1945 – Ordinul nr. 32475 al Direcţiunii Generale a Poliţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, semnat de colonelul magistrat Radu Ionescu.

 Documentul prezintă: criteriile după care urmau a fi ridicaţi bărbaţii şi femeile de naţionalitate germană; categoriile de persoane exceptate de la deportare; faptul că deportaţii puteau să aibă o serie de bunuri asupra lor; procedurile de ridicare şi transport. 

 În document se menţionează că toate pregătirile trebuiau încheiate în data de 9 ianuarie, ora 12.00, moment din care se preconiza demararea ridicării efective a etnicilor germani.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13347, vol 3, ff. 6-6v)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

Inventar cu hainele și obiectele pe care le putea avea asupra sa fiecare dintre etnicii germani ridicați în vederea deportării în URSS.

Inventar cu hainele și obiectele pe care le putea avea asupra sa fiecare dintre etnicii germani ridicați în vederea deportării în URSS.

Greutatea totală a bunurilor aflate asupra celor deportați nu trebuia să depășească 200 de kilograme.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13347, vol 3, ff. 7-7v)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

3 ianuarie 1945 - Copie a Ordinului nr. 32475 al Direcțiunii Generale a Poliției

3 ianuarie 1945 - Copie a Ordinului nr. 32475 al Direcțiunii Generale a Poliției, semnat de colonelul magistrat Radu Ionescu, care a fost trimis Inspectoratului Regional de Poliție Galați.

Documentul prezintă: criteriile după care urmau a fi ridicați bărbații și femeile de naționalitate germană; categoriile de persoane exceptate de la deportare; faptul că deportații puteau să aibă o serie de bunuri asupra lor; procedurile de ridicare și transport.

În document se menționează că toate pregătirile trebuiau încheiate în data de 9 ianuarie, ora 12.00, moment din care se preconiza demararea ridicării efective a etnicilor germani.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11964, ff. 193-194)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

7 ianuarie 1945 – Adresă a Serviciului Poliţiei de Siguranţă din cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara către şeful Jandarmeriei Timişoara

7 ianuarie 1945 - Adresă a Serviciului Poliției de Siguranță din cadrul Inspectoratului Regional de Poliție Timișoara către șeful Jandarmeriei Timișoara, semnată de inspectorul regional de Poliție, Grigore Berescu și șeful Servicului Poliției de Siguranță, comisar-șef Theodorescu Galus.

În cadrul documentului se preconizează numărul de jandarmi necesari în vederea punerii în practică a ordinului nr.32475 din ianuarie 1945 cu privire la deportarea etnicilor germani din România.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13347, vol 3, f. 142)

Click pentru detalii

8 ianuarie 1945 – Ordinul telegrafic nr. 32974

8 ianuarie 1945 – Ordinul telegrafic nr. 32974 semnat de Eugen Clonța, directorul Direcțiunii Poliției de Siguranță din cadrul Direcțiunii Generale a Poliției, care a fost trimis tuturor Inspectoratelor Regionale de Poliție din țară.

În document se prezintă ultimele decizii luate cu privire la criteriile după care urmau a fi selectați etnicii germani în vederea deportării.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11695, f.162)

Click pentru detalii

10 ianuarie 1945 – Ordinul nr. 33224 al Direcţiunii Generale a Poliţiei

10 ianuarie 1945 – Ordinul nr. 33224 al Direcţiunii Generale a Poliţiei, semnat de directorul general al acesteia, colonelul magistrat Radu Ionescu, către toate Inspectoratele Regionale de Poliţie din ţară.

În cazul de față prezentăm exemplarul care a ajuns la Inspectoratul Regional de Poliție Timișoara.

În document sunt comunicate ultimele instrucțiuni ale Comisiei Aliate de Control cu privire la deportarea germanilor din România. Astfel, se precizează: perioada în care urmau a fi ridicați, criteriile după care trebuiau selectați, procedurile de mobilizare. Totodată se solicita întocmirea unor tabele cu cei deportați, respectiv cu cei exceptați de la deportare, după finalizarea operațiunii.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13347, vol. 3 ff. 78-78v)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

11 ianuarie 1945 – Adresa nr. 22178 a Serviciului Poliţiei de Siguranţă din cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara

11 ianuarie 1945 – Adresa nr. 22178 a Serviciului Poliţiei de Siguranţă din cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara, semnată de inspectorul regional de Poliţie, Grigore Berescu şi de şeful Serviciului Poliţiei de Siguranţă, comisar-şef Theodorescu Galus.

Documentul a fost trimis Chesturii de Poliţie Timişoara, Chesturii de Poliţie Arad, Poliţiei Lugoj, Poliţiei Oraviţa, Poliţiei Deva şi Poliţiei Beiuş şi conţine solicitarea ca tot personalul implicat în organizarea şi desfăşurarea deportării să menţină secretul cu privire la aceste operaţiuni.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13347, vol. 3 f. 83)

Click pentru detalii

12 ianuarie 1945 – Adresă a Serviciului Poliţiei de Siguranţă din cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara

12 ianuarie 1945 – Adresă a Serviciului Poliţiei de Siguranţă din cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Timişoara, semnată de inspectorul regional de Poliţie, Grigore Berescu şi de şeful Serviciului Poliţiei de Siguranţă, comisar-şef Theodorescu Galus.

Documentul a fost trimis Chesturii de Poliţie Timişoara, Chesturii de Poliţie Arad, Poliţiei Lugoj, Poliţiei Oraviţa, Poliţiei Deva şi Poliţiei Beiuş şi Poliţiei Reşita. În cadrul său se solicită ca luminile din oraşe să fie aprinse în noaptea ridicării germanilor, poliţiştii şi jandarmii implicaţi în operaţiune să aibă lanterne asupra lor, iar la centrele de adunare să fie aduse lumânări pentru eventualitatea întreruperii curentului electric.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13347, vol. 3, f. 84)

Click pentru detalii

12 noiembrie 1945 – Ordin telefonic nr. 30142

12 noiembrie 1945 – Ordin telefonic nr. 30142 prin care se solicită Direcţiunii Generale a Poliţiei să întocmească şi să trimită urgent o situaţie numerică cu etnicii germani deportaţi în URSS în ianuarie 1945.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 14955, f. 6)

Click pentru detalii