19 octombrie 1946 – Raport al Serviciului Siguranţei din cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Sibiu

19 octombrie 1946 – Raport al Serviciului Siguranţei din cadrul Inspectoratului  Regional de Poliţie Sibiu către Direcţia Poliţiei de Siguranţă din Direcţia Generală a Poliţiei.
Documentul se referă la situaţia etnicilor germani din zonă, arătându-se că aceştia sunt alarmaţi de persecuţiile la care au fost supuşi şi nu-şi doresc altceva decât „să li se dea posibilitatea de a-şi câştiga existenţa”.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 86)

Click pentru detalii

27 februarie 1947 – Raport al Serviciului Poliţiei de Siguranţă Braşov către Direcţia Generală a Poliţiei

27 februarie 1947 – Raport al Serviciului Poliţiei de Siguranţă Braşov către Direcţia Generală a Poliţiei, în care sunt prezentate zvonurile alarmante care circulau în rândurile etnicilor germani din Făgăraş cu privire la soarta germanilor deportaţi şi a celor rămaşi în ţară.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 201)

Click pentru detalii

6 martie 1947 – Adresă a Direcţiunii Poliţiei de Siguranţă

6 martie 1947 – Adresă a Direcţiunii Poliţiei de Siguranţă din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei către Direcţiunea Generală a Poliţiei.
În cadrul documentului sunt prezentate zvonurile alarmante care circulau în rândurile etnicilor germani din Bucureşti care se temeau de o nouă deportare în URSS.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 209-209v)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

26 august 1947 – Adresă a Inspectoratului de Siguranţă Braşov

26 august 1947 – Adresă a Inspectoratului de Siguranţă Braşov, semnată de şeful acestuia, Iosif Kalousek, către Direcţiunea Poliţiei, prin care se înaintează materiale informative.
 (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 294)

Click pentru detalii

24 august 1947 – Notă informativă primită de Serviciul de Siguranţă

24 august 1947 – Notă informativă primită de Serviciul de Siguranţă din cadrul Inspectoratului Regional de Siguranţă Braşov.
Documentul precizează că preoţii germani au primit dispoziţia de a realiza un recensământ al germanilor din România şi că acest lucru îi nelinişteşte pe membrii comunităţilor germane, determinând apariţia multor zvonuri alarmante.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, ff. 295-296)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

18 februarie 1948 – Notă referitoare la un protest spontan al femeilor de naţionalitate germană din Reşita

18 februarie 1948 – Notă referitoare la un protest spontan al femeilor de naţionalitate germană din Reşita, care au solicitat să se intervină pentru repatrierea soţilor lor aflaţi la munca obligatorie în URSS.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 360)

Click pentru detalii

13 martie 1948 – Raportul Inspectoratului Regional de Siguranţă Timişoara către Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului

13 martie 1948 – Raportul Inspectoratului Regional de Siguranţă Timişoara către Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului cu privire la starea de spirit a etnicilor germani din zonă.
Documentul surprinde faptul că, din pricina persecuţiilor la care au fost supuşi în ultimii ani, o parte a membrilor comunităţilor germane doresc să emigreze.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, ff. 382-383)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

22 aprilie 1948 – Raportul Inspectoratului Regional de Siguranţă Braşov

22 aprilie 1948 – Raportul Inspectoratului Regional de Siguranţă Braşov către Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului cu privire la starea de spirit a etnicilor germani din zonă.
Documentul reflectă măsurile luate de comunităţile germane pentru a-i ajuta pe conaţionalii repatriaţi, dar şi dorinţa etnicilor germani de a redeveni cetăţeni cu drepturi depline ai statului român.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 11701, f. 397)

Click pentru detalii

Coperta dosarului întocmit de Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţiunea Siguranţei şi Ordinei Publice

Coperta dosarului întocmit de Inspectoratul General al Jandarmeriei, Direcţiunea Siguranţei şi Ordinei Publice cu privire la situaţia numerică a etnicilor germani din România trimişi la muncă obligatorie în URSS.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 14955, f. 15)

Click pentru detalii

Document în care se prezintă modul cum s-a executat, până la 14 februarie 1945, operaţiunea de mobilizare a etnicilor germani

Document în care se prezintă modul cum s-a executat, până la 14 februarie 1945, operaţiunea de mobilizare a etnicilor germani în vederea deportării în URSS.
Potrivit acestui document, deşi pe liste fuseseră înscrişi 61.716 germani, fuseseră deportaţi efectiv 46.540.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 14955, ff. 10-11)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

Cartogramă cu numărul germanilor ridicaţi în vederea deportării în URSS

Cartogramă cu numărul germanilor ridicaţi în vederea deportării în URSS până la 14 februarie 1945.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 14955, f. 9)

Click pentru detalii

12 noiembrie 1945. Situaţie numerică cu etnicii germani deportaţi în URSS

12 noiembrie 1945. Situaţie numerică cu etnicii germani deportaţi în URSS, trimisă de directorul Direcţiunii Siguranţei şi Ordinei Publice, colonel Nicolae Stoicescu, către Direcţia Generală a Poliţiei.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 14955, ff. 7-8)

Click pentru detalii
Click pentru detalii