15 aprilie 1946 – Adresă al Inspectorului General al Jandarmeriei

15 aprilie 1946 – Adresă al Inspectorului General al Jandarmeriei către Secretariatul General pentru Poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne despre informațile obținute din teritoriu conform cărora parohiile Bisericii Evanghelice au primit dispoziții pentru ținerea evidenței bunurilor expropiate și asupra deportaților în Uniunea Sovietică.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13125, f. 298)

Click pentru detalii

24 mai 1946 – Ordinul nr. 1877-S a Direcţiunii Poliției de Siguranţă din cadrul Direcţiunii Generale a Poliţiei

24 mai 1946 – Ordinul nr. 1877-S a Direcţiunii Poliției de Siguranţă din cadrul Direcţiunii Generale a Poliţiei către Inspectoratele Regionale de Poliție Cluj, Sibiu, Timisoara, Tg. Mureș și Oradea. Documentul cere de la Inspectorate confirmara faptului că parohiile lutherane au primit ordine de a ține evidența bunurilor expropriate și asupra celor trimiși la muncă în URSS
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13125, f. 300)

Click pentru detalii

21 iunie 1946 – Iosif Kalousek, Inspector Regional de Poliție din cadrul Serviciului de Siguranță răspunde la Ordinul nr. 1877

21 iunie 1946 – Iosif Kalousek, Inspector Regional de Poliție din cadrul Serviciului de Siguranță răspunde la Ordinul nr. 1877. Documentul arată, că la Brașov cele cerute nu pot fi cofirmate încă 
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr.13125, f 376)

Click pentru detalii

5 iulie 1946 – Serviciul Siguranței din cadrul Inspectoratului Regional de Poliție Sibiu confirmă Direcţiunii Poliției de Siguranţă din cadrul Direcţiunii Generale a Poliţiei cele cerute

5 iulie 1946 – Serviciul Siguranței din cadrul Inspectoratului Regional de Poliție Sibiu confirmă Direcţiunii Poliției de Siguranţă din cadrul Direcţiunii Generale a Poliţiei cele cerute spre verificare prin Ordinul nr. 1877-S și atașează o foto-copie a Circularei LKZ nr. 1755/1945 din 29 octombrie 1945 inclusiv tabela tipizată pentru ținerea evidenței celor deportați (ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13125, f. 458-459)

Click pentru detalii
Click pentru detalii

27 iulie 1946 – Serviciul Siguranței din cadrul Inspectoratului Regional de Poliție Sibiu confirmă cele cerute

27 iulie 1946 – Serviciul Siguranței din cadrul Inspectoratului Regional de Poliție Sibiu confirmă cele cerute spe verificare de Ordinul nr. 1877 inclusiv pentru Județul Brașov.
(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 13125, f.491)

Click pentru detalii

Prima pagină din tabelele deportaților din cadrul Parhoiei Brașov-Cetate

Prima pagină din tabelele deportaților din cadrul Parhoiei Brașov-Cetate – 1009 de persoane – întocmită în urma Circularei Consistoriale LKZ nr. 1755/1945 din 29 octombrie 1945. Lista Parohiei Bartholomeu întocmită după aceleași standarde indică alți 445 de deportați.
(Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România, fond 103,
Consistoriul Superior, dosar nr. K 1833/1945)

Click pentru detalii

Coperta secțiunii ”decedați Brașov” din cadrul cartotecii Comisiei de Îngrijire a Deportaților din Țara Bârsei (Burzenländer Fürsorgeausschuss)

Coperta secțiunii ”decedați Brașov” din cadrul cartotecii Comisiei de Îngrijire a Deportaților din Țara Bârsei (Burzenländer Fürsorgeausschuss) și un exemplar ales aleatoriu din cartotecă
(Arhiva Bisericii Negre Brașov: III.A.54-55)

Click pentru detalii
Click pentru detalii